DOKUMENTÁRNÍ POŘADY A PŘEDNÁŠKY


Dokumentární pořady a přednášky o svých oblíbených osobnostech ze světa literatury a výtvarného umění (a jednu mimořádnou cestopisnou) uvádím formou kombinace vyprávění, čtení, promítání fotografického a obrazového materiálu, hudebních a filmových ukázek a živé hudby. Probíhají příležitostně v Městské knihovně v Praze a v literárních kavárnách – např. v Caféidoskopu v Praze, v Kavárně u notáře v Havlíčkově Brodě a dalších.
Cílem pořadů je seznámit posluchače s životním příběhem autora, přiblížit jim jeho osobnost a umožnit tak lépe porozumět podstatě jeho uměleckého odkazu. Nezaměřuji se na ucelený přehled a vědeckou interpretaci díla, ale především na inspirační zdroje, klíčová témata a motivy autorovy tvorby. Mapuji také souvislosti s životními i historickými událostmi, které vývoj postupně vznikajícího díla ovlivňovaly. Nezasvěcené publikum by měl pořad s autorem inspirativně seznámit, zájemcům s hlubšími znalostmi nabídnout méně známé zajímavosti.


KONSTANTIN BIEBL: PLUJI VŠEMI MOŘI
Dokumentární pořad o životě a literárním díle jednoho z nejvýznamnějších básníků české meziválečné avantgardy.

PAUL GAUGUIN: ZKAZKY BARBARŮ
Dokumentární pořad o životě a výtvarném i literárním díle francouzského malíře, grafika a sochaře.

MARC CHAGALL: RUSKU, OSLŮM A JINÝM
Dokumentární pořad o životě a výtvarném i literárním díle židovského chlapce z Běloruska, který se stal světoznámým malířem.

KAREL HYNEK MÁCHA: OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO
Dokumentární pořad o životě, literárním díle a podivné smrti jednoho z nejvýznamnějších a mýty nejvíce opředených českých básníků.

JAN NERUDA: NEHNĚVEJ SE, ŽE SE TOBĚ SMĚJU
Dokumentární pořad o životě a literárním díle českého básníka, spisovatele a fejetonisty.
Jan Neruda Nehněvej se že se tobě směju

JACQUES PRÉVERT: POSLOUCHÁM SVÉ DÍTĚ
Dokumentární pořad o životě a díle francouzského básníka, scénáristy a výtvarníka.

JAROSLAV SEIFERT: ORFEUS V BALONĚ
Dokumentární pořad o životě a literárním díle českého básníka, spisovatele, novináře a překladatele oceněného Nobelovou cenou za literaturu.

NA PŘÍDI EVROPY
Cestopisný pořad o Bretani.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKY: PRAHA V ŽERTOVNÉM FOTOALBU JANA NERUDY
LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI: JAROSLAV SEIFERT A VŠECKY KRÁSY ŽIŽKOVA
Dva „venkovní“ pořady připravené na zakázku v rámci projektu PRAHA MĚSTO LITERATURY 2015 a festivalu SVĚT KNIHY 2017.

VŽDY TVOJE BOŽENA NĚMCOVÁ
Program připravený na zakázku pro Národní divadlo v Praze v roce 2016. Před začátkem představení divadelní hry Jako břitva/Němcová se skupina diváků se dvěma průvodci vydala na krátké putování Prahou – místy, která se od 40. a 50. let 19. století změnila jen nepatrně. Společně si přiblížili tehdejší tvář města a dávnou atmosféru jeho života. Připomněli si, co v Praze prožívala Božena Němcová v době svého oslnivého vstupu do vlastenecké společnosti roku 1842, i později, v čase chudoby a beznaděje za Bachovy absolutistické éry. Čtenými ukázkami z jejího literárního díla i korespondence a vzpomínkami její přítelkyně Karoliny Světlé se účastníci cestou z Parku národního probuzení do Stavovského divadla příjemně naladili na současný příběh o první velké české spisovatelce.