PÍSŇOVÁ TVORBA


Svůj repertoár kombinuji s melodiemi a písněmi z Norska a s námořnickými zpěvy z Bretaně. Pocházejí ze středověku až 19. století nebo od nedávných a současných tvůrců, kteří na lidovou tradici navázali. K některým jsem napsal české texty, ostatní uvádím v původním znění.
Moji spoluhráči se časem střídají a písně s každým z nich získávají novou tvář. Od června 2020 hraji s kapelou TAYRA BARBARA  ve složení: Daniel Razím (kytara a zpěv), Miroslav Šulák (kontrabas, akordeon, mandolína, banjo a zpěv) a Radek Vyhnal (housle, mandolína, buben a zpěv). 

TERMÍNY KONCERTŮ


ALJOŠOVA PÍSEŇ

Jsem ruský pokrokový spisovatel Aljoša
Má denní norma je dvacet popsaných stránek
Svou usilovnou prací jsem si vydělal
Na višňový sad a v něm na altánek

Zde podněcován duchem Matky Přírody
Svá díla vytvářím a pokojně si žiji
Mám brýle brk a inkoust lampu samovar
A za plotem mám tajnou policii

Já pouze zřídkakdy si mohu dopřát kaviár
Však silný čaj a vodka s pirožkem mi stačí
Vždyť o mém vzácném nadání už ví i car
A měl jsem proto být o hlavu kratší

Kupodivu jsem ale vyfasoval z milosti
Jen doživotně platný zákaz Petrohradu
A tak se těším něžnou krásou venkova
A přemýšlím a tvořím ve svém sadu

Píši o tom jak těžce se v matičce Rusi žije
Jak současnost se neliší od dávné historie
Jak ruské samoděržaví je světu pro ostudu
Jak lidstvu vládne spiknutí krutých a nízkých pudů
Jak hrabivost a tyranství jsou neměnné a věčné
Jak osvěta a vzdělání jsou mocným nebezpečné
Jak spravedlivé svobodě od věků v cestě stojí
Církev a státní aparát které se nejvíc bojí
Sebevědomých občanů schopných užívat hlavu
Schopných konečně prokouknout jejich prohnilou slávu

Laj laj laj laj!…
Promiňte

Mé spisy vynáší ven v nůši moje služebná
Schované pod slámu a usušené višně
A prodává je anarchistům po lesích
Ač pozemek je střežen neprodyšně

Mé myšlenky se takto ilegálně rozšíří
Pod řadou chytře vymyšlených pseudonymů
Jsou lačně čteny od Kamčatky po Finsko
A od Sibiře až k pobřeží Krymu

Nabízím totiž celospolečenské řešení
Které by mohlo uzdravit Rus jednoduše
Nastolit svobodu a spravedlnost pro všechny
A probudit k životu mrtvé duše

Jenomže společnosti zřejmě není pomoci
Dějiny lidstva se jen bezvýchodně cyklí
Vždyť většina chce nechat všecko při starém
Lidé se klaní tomu nač jsou zvyklí

Já proto celá léta trpím ve svém altánku
S vědomím že svět se jen těžko někdy změní
Popíjím čaj a občas potěším svou služebnou
A oddávám se bezuzdnému snění

O zahraničním úspěchu svých utajených spisů
O naplněném životě bez mrzkých kompromisů
O Petrohradských prospektech s paláci ozdobnými
O letní vilce u moře se dvěmi služebnými
O bujném nočním životě a uměleckých kruzích
O zaplacených a hned nově nadělaných dluzích
O roztomilé ženušce a hloučku drobných dětí
O tom jak car při atentátu do povětří letí
O zadumané kráse spanilé Matičky Rusi
O hájích břízek nad močály s hejny divých husí
O kaviáru pelmeních a kvalitnější vodce
O tom jak děti ve mně vidí příkladného otce
O dříví které praská v ohni rodinného krbu
O své dětinské radosti ze závistivých drbů

Laj laj laj laj laj!…

Jsem spisovatel Aljoša
Stoh podrápaných stránek
Svou dřinou jsem si vydělal
Na čaj a na altánek

Ach jo


BELTAIN

(Sandrovi Botticellimu)
hudba: Anna Marie Hradecká, Anna Kurková a Daniel Razím

Valpuržinou nocí ohně k nebi svítí
Ve skalách se strojí hody divých žen
Stromy sypou do tmy zlatý prach a kvítí
Venuše se rodí z vln a mořských pěn

Její vlasy s ohněm zlatě planou v žáru
V plamenech se žhaví devatero dřev
Louky ožívají tancem ptačích párů
V povětří se vznáší Vesna smích a zpěv

Beltainová noc si zpívá
Stokrát oheň přeskočí
Bůh slunce se žhavě dívá
Z lesů ženám do očí
Beltainová noc si zpívá
Stokrát oheň přeskočí
Venuše se dlouze dívá
Z moře mužům do očí

Svatební šat třešní vlaje černou nocí
Něžná náruč větví touhou žhnoucí kmen
Vůně vláhy vládne tajuplnou mocí
Nikdo nechce zůstat sám a opuštěn

Zahoď do plamenů co tě v duši mučí
Oheň plaší můry šelmy stesk a strach
Černající dříví čarodějně skučí
Zimní chlad se mění na popel a prach

Beltainová noc si zpívá
Stokrát oheň přeskočí
Venuše se dlouze dívá
Z moře mužům do očí
Beltainová noc si zpívá
Stokrát oheň přeskočí
Bůh slunce se žhavě dívá
Z lesů ženám do očí

Nad krajinou jarní Zefýrové letí
vítr bujně hladí rozechvělou zem
Písek na pobřeží voní vlahou pletí
roje jisker hasnou v kouři nad mořem


ČERTI V POVĚTŘÍ / SAMHAIN

hudba: Anna Marie Hradecká a Daniel Razím

Když čerti se v povětří žení
Když oblaka studí jak cín
Když dýně z oken zuby cení
A tmou obchází Halloween
Pak v mlze je slyšet čas zrát
Chlad po špičkách vykročí z vrat
A mrtví se přijdou o plamínek vzpomínek hřát

Když nebe je čím dál tím těžší
Když ovzduší kvasí a tlí
Smrt do výloh bažanty věší
A jeleni v lesích jsou zlí
Když kdekdo má smutek a spleen
Že oblaka studí jak cín
A pravda je na dně všech svatomartinskejch vín

Já přitisknu k sobě tu nejhezčí z múz
A s úsměvem zpívám si podzimní blues
Že z oblohy sypou se peříčka pečených hus
Že vítr se divoce dunami listoví brodí
Vodami valí se tisíce zlacených lodí
Že andělé a havrani se probouzejí ze spaní
Když dlouhá noc jim po tmě hlavou žene
Sny brouků v chodbách třešňového kmene
A když opřádá zmrzlou nití kraj

Je tajemná a černá jako čaj


DIDGERIDOO

Didgeridoo Ozvěny hromů
Didgeridoo V dutinách stromů
Didgeridoo Vyschlá kost lesa
Didgeridoo Termit tmu tesá

Didgeridoo Hadí jed kouře
Didgeridoo Bumerang bouře
Didgeridoo Klokaní stopy
Didgeridoo Lovci a kopí

Rty domorodců kůže pot a jíl
Pravěká tíseň na vrcholu sil
Nádoba noci oheň krev a jíl
Měsíční světlo na vrcholu sil

Didgeridoo Déšť hory skrápí
Didgeridoo Varaní drápy
Didgeridoo Běloba hlíny
Didgeridoo Jeskynní stíny

Spirály zvuků oheň krev a jíl
Žhavá žluť pouště na vrcholu sil
Dech domorodců barvy pot a jíl
Výkřiky duchů na vrcholu sil


DUCHOVÉ MRTVÝCH BDÍ

(Paulu Gauguinovi)

Duchové mrtvých bdí
A z bambusových zdí
Paulova Domu rozkoše
Dvě dřevořezby divošek
Šeptají ženám které usínají samy
Buďte tajemné Buďte milenkami
Budete šťastné

Malíř ve vlahém nočním vánku
Objímá něžnou Tahiťanku
A z pláten barvy plodů sytě žhnou
Z pramenů jejích vlasů pije
Vůni tropů a fantazie
A čas se brodí fialovou tmou

Duchové mrtvých bdí
V obrazcích souhvězdí
A jejich hlasů tisíce
Ústy moře a měsíce
Šeptají ženám, které jdou spát samy
Buďte tajemné Buďte milenkami
Budete šťastné

Malíř v umírajícím ráji
Jablko poznání si krájí
Když nad propastí objímá svůj sen
O právu odvážit se všeho
Do portrétů zakletá něho
S barbarskou krásou exotických žen

Tajemství věčně mučivé a němé
Odkud přicházíme? Kdo jsme?
Kam jdeme?

Duchové mrtvých bdí
V tichu muzejních zdí
Dvě dřevořezby divošek
Z Paulova Domu rozkoše
Šeptají ženám dřív než usnou samy
Buďte tajemné Buďte milenkami
Budete šťastné


EJN GEDI

Zpívej tu píseň od Mrtvého moře
Tu kterou vítr sál z horkých rtů skal
Kterou i noc hledá poslepu v Tóře
Tu kterou král David na harfu hrál

Postavy tanečnic ze tmy se noří
Vějíře palem Dech gazelích stád
Na nebi úrodný půlměsíc hoří
S hlavou až v oblacích s větrem smíš vlát

V oáze na poušti vyhledat pramen
Do písku odložit kopí a štít
Náklad všech trápení sundat si z ramen
Z radosti zpívat a z pramene pít


IN ENGLAND

hudba: Anna Marie Hradecká, Anna Kurková a Daniel Razím

Slunce se zvolna sklání nad Stonehengem
Zapadá do hor do vln do vřesu
A já tu na pobřeží se svým banjem
Stojím na strmém skalním útesu

Mám před očima šedomodrou dálku
Toulám se bos v džínách a ve svetru
A mezi hnízdy spících papuchalků
Si za soumraku zpívám do větru

Vítr na moři po hladině chodí
Ozývá se mi hudbou dávných dob
Kolébá trosky opuštěných lodí
A za tmy pije mlhu z ptačích stop

A oblečený do dešťů a listí
Do vůní dřev a starých pověstí
Se jako buřňák vrhá za kořistí
A čechrá trávu na korunách
Rozeklaných zdí

Slunce se zvolna sklání nad Stonehengem
Zapadá do hor do vln do vřesu
A já tu na pobřeží se svým banjem
Stojím na strmém skalním útesu


JANTAROVOU STEZKOU

hudba: Anna Marie Hradecká a Daniel Razím

Jantarovou stezkou kudy život chodí
Kudy ptačí hejna vítr za nos vodí
Kudy karavany dnů a nocí letí
Kudy rok za rokem někam uteče ti

Tou mě k moři vedou sny a losí stopy
Borůvky a břízy žluté dívčí copy
Pyšné báně chrámů kříže v dýmu svící
Sluky v rákosí a skvrny na měsíci

Kankles kouzlí tóny teskných melodií
Bohové se v lesích medovinou zpíjí
Stesk se po hospodách kolem sudů tísní
Kankles hraje tóny starodávných písní
O všech marných bojích s větrnými mlýny
Slunce barví obzor Prodlužuje stíny

Zvoň zvoníku ve zvonici zvoň
Roň ikonko na zdi slzy roň

Když se v tanci točí vyšívané kvítí
Když se na pobřeží za tmy stříbro třpytí
Když se dravec sytí myší zkrvavenou
Když se od východu mraky nebem ženou
Z poraněných stromů slzy smůly kanou
Nad hladinou moře chladné hvězdy planou

Osiky a olše sníh a liščí stopy
Vousy Vikingů a žluté dívčí copy
Věže přístavů a dým hořících svící
Vlny sůl a oheň Carští námořníci

Jantarovou stezkou rok za rokem spěchá
Příboj za odlivu v písku ležet nechá
Mravence a mouchy tisíce let spící
Zkamenělé medem zlatou pryskyřicí


JE NE PARLE PAS FRANÇAIS

hudba: Anna Marie Hradecká a Daniel Razím

Je ne parle pas Je ne parle pas
Je ne parle pas français
Je ne parle pas Je ne parle pas
Je ne parle pas français

Je ne parle pappa Je ne parle mamman
Je ne parle pas français
Je ne parle pappa Je ne parle mamman
Je ne parle pas français

Excusez-moi madame
Pardon monsieur
Je ne parle pas français oh mon Dieu!

Excusez-moi mon frère Excuse-moi ma soeur
Je ne parle pas français
Excusez-moi mes chéres Oui oui c´est maleur
Je ne parle pas français

Excusez-moi Paris
Nantes Montpélier
Excusez-moi garçon sommelier!

Excusez-moi Lyon Je chante sur le amplion
Je ne parle pas français!!!
Pardon, François Villon Monsieur Champolion
Je ne parle pas français

Cette chanson pour les madame
Madmoiselles monsieurs
Je ne parle pas français oh mon Dieu!

Récitatif:
Oh le soleil le vin
La fromage croissant!
Oh Ile St-Louis sur la Seine
François Rabelais La Fontaine!
Les poissons baguettes la mer
Oh Marie Curie Louis Pasteur!
Oh liberté egalité
Arc de Triomphe fraternité!

Cette chanson pour les madame
Madmoiselles monsieurs
Je ne parle pas français oh mon Di
Je ne parle pas français oh mon Di
Je ne parle pas français oh mon Dieu!


MOSQUITO

hudba: Anna Kurková a Daniel Razím

Jak strašlivá jsou letní rána
Úsvit mou svěžest zabíjí
Když probouzím se poštípána
Modlím se k panně Marii

Ach zbav mne prosím toho vraha
I svědivého bolení
Ztrestej lotra co na mne sahá
V noci bez mého svolení

Mosquito! Mosquito!
Mosquito! Mosquito!

Chraňte se ach seňorito
Až půjdete večer spát
Vaši krev zde inkognito
Nenasytně bude sát

Mosquito! …

Jsem zoufalá ach mocný Bože!
Když opojena sangrií
Uvelebím se na své lože
A poduškou se přikryji

Rozbuší se mi srdce v hrudi
Jak zaslechnu ten strašný tón
Který mne v temných nocích budí
Vždyť dobře vím že je to on!

Mosquito! …

Zděšena volám na své sluhy
Ať běží bránit moji pleť
Však ani jeden ani druhý
Nezjistí nikdy kde je teď

Sklesle u mého lůžka stojí
Ve tvářích výraz kamenný
Mého hněvu se svorně bojí
A tupě krčí rameny

Chraňte se ach seňorito
Až půjdete večer spát
Vaši krev zde inkognito
Vášnivě z vás bude sát

Mosquito! …


NA OŘECHOVCE

hudba: Anna Marie Hradecká a Daniel Razím

Pojď se mnou děvče mé
Ořechovkou se toulat
Čtvrtí meziválečných vill
Na jejichž proporční
A estetický soulad
Rád bych Tě dnes upozornill

Pojď se mnou děvče mé
Ořechovkou se toulat
Průvodcem Tvým chci dnes být
I když vím že ani na malý byt
Tu zřejmě nikdy nebudeme mít

Budeme bloudit elegantní čtvrtí
Snít prvorepublikový sen
Obdobně jako měsíc plaše nahlížeti
Lidem za tmy do oken

Pojď se mnou děvče mé
Ořechovkou se toulat
A nemít jiný cíl
Nežli obdivovat
Dokonalý soulad
Anglicky vyhlížejících vill

Ve slunných ulicích zahradního města
S výhledem na Pražský hrad
Kde naposled pan president Masaryk
Smysluplně řídil náš stát
Poblíž villy Emila Filly
Rezidencí a ambasád
Povšimneš si jak jsem mimořádně pozorný a milý
A já zase že Tě mám tak rád

Budeš mou půvabnou společnicí
Mojí šarmantní modistkou
Nebo snad swingovou tanečnicí
Či rozpustilou drogistkou

Pojď se mnou děvče mé
Ořechovkou se toulat
Ke štěstí mě povznáší
Že nejen tato lokalita
Ale i Ty jsi pro mne
V celé Praze nejdražší

Úhledné prostředí
Domů rodinného typu
Zahřeje nás na duši
Jen tu a tam někdo
Plastovým oknem
Harmonii naruší

Pojď se mnou děvče mé
Ořechovkou se toulat
Básníkem Tvým chci dnes být
Přestože zde ani na malý byt
Patrně nikdy nebudeme mít

Pojďme hladit cizí kočky
Mezi platany a jilmy
Snít prvorepublikový sen
Obdobně jako měsíc zvědavě nahlížeti
Panu Müllerovi do oken

Pojďme za deště si trhat
Moruše a třešně přes ploty
A nemít jiný cíl
Nežli obdivovat
Dokonalý soulad
Konstruktivistických
Rondokubistických
Neoklasicistních
Artdecorativních
Reprezentativních
Funkcionalistických
Vill


POD POULIČNÍ LAMPOU

Pod pouliční lampou
V Paříži na nábřeží
Stín mojí siluety
Tu na dláždění leží
Svým šerem špínu skrývá
Vpíjí se do kamenů
A beze slov se dívá
Na noční kalnou Seinu

Oh la nuit la nuit la nuit est noire
Les étoiles les étoiles les étoiles Bon soir!

Korytem navigací
Řeka se temně valí
Za horizontem času
Král Slunce zmizel v dáli

Platany zvadlé listí
Shazují na hladinu
A stín jolie Therése se
Připojil k mému stínu

Oh cette fille cette fille cette fille est si belle!
Bon jour bon jour bon jour mademoiselle!

Neony do tmy září
Z bulvárů hudba duní
Nad městem chrličové
S tvářemi chimér trůní
A naše temné stíny
V objetí spolu leží
Pod pouliční lampou
V Paříži na nábřeží

Oh l’amour l’amour est si mystérieux
J´aime j´aime oh j´aime tes yeux!
Oh la nuit la nuit la nuit est noire
Les étoiles les étoiles les étoiles bon soir!

Au revoir!


PODZIM

Drahokamy a krev
Opilých lesů zpěv
Podzim se vyhoupnul do sedla
Chystá se k lovu
Z mlhy zní zvuky trub
Šero má vlčí chrup
V mracích se ukrývá zešedlá
Tvář luny v novu

Havrani prostřete pro můj stesk noc měkkce temnou
Hlasy všech ptáků co odlétli buďte tu se mnou

Zůstaňte nebo mě za obzor odneste s sebou
Vitráže z listí mi do očí září a zebou

Drahokamy a krev
Hořících ohňů zpěv
Teplo je v náruči a nebo
Pod ovčí vlnou
Ve větvích rez a žluť
Severních větrů chuť
Kus dřeva do kamen Na plotnu
Konvici plnou

Podél cest namísto obilí rozrytá hlína
Slunce co den za dnem dřív a dřív pohasíná

Drahokamy a krev
Ledových dešťů zpěv
Za oknem jasan se ve vichru splašeně vzpíná


ŠUMAVA

(Andreasi Hartauerovi)

Šumava hledí mi do oken očima rysů
Do tmy a do mechu rozsévá jelení trus
Sype mi borůvky na starou německou mísu
Po nebi za nocí posouvá dřevěnej vůz

Úsměvy světic ve zšeřelých zákoutích síní
Divoká samota slatí a jezer a luk
Iluze mramoru na dveřích barokních skříní
Umrlčí prkna a večerní zpívání sluk

Ve zbytcích statků se krávy a jeleni pasou
Z křížů za hřbitovní zdí padá do trávy rez
Pila a sekera fajfka a trumpeta s basou
Obrysy osudů přikrývá čas tma a les

Sypu si borůvky na starou německou mísu
Lampa a sirky a můry a temena hor
Šumava hledí mi do oken očima rysů
Barokní andílci ve větvích zpívají chór

Tief drin im Böhmerwald…


TRISTAN A ISOLDA

Jeleni v moři se brodí
Z nozder jim stoupá dech par
V útrobách lesů se rodí
Zpěněná krev tma a žár
Příboj se dlaní slanou
Probírá v písčinách
Isoldě oči planou
Když vchází na můj práh

Ve dveřích bez hnutí čeká
Odevzdaně na ortel
Na rty jí ze stromů stéká
Med z pláství divokých včel
Moře se v bocích vlní
Slzy a věčný sen
Cit co se nenaplní
Je poutem našich jmen

Moře se v bocích vlní
Slzy a věčný sen
Cit co se nenaplní
Je erbem našich jmen

Tolik let žil jsem tu bez ní
Vážil jsem na miskách vah
Tak jako zoufalí vězni
Bezbřehou touhu a strach
Proč s bílou vlajkou bárka
Nemohla připlout dřív
Ze země krále Marka
Když jsem byl ještě živ

Moře se vzdouvá a vlní
Nedosažitelný sen
Vůně květů hroty trní
jsou náruče princezen
Příboj svou slanou dlaní
Jelení stopy smyl
S osudem v marném klání
Do krve jsem se bil

Příboj svou slanou dlaní
Jelení stopy smyl
S osudem v marném klání
Za lásku jsem se bil


V BRÁNĚ JITŘNÍHO ÚSVITU

V Bráně jitřního úsvitu
Tvůj kůň neklidně stojí
Unikneš na něm pocitu
Opuštěnosti svojí

Ve tmě se slunce rozhoří
Sen co tě tížil zmizí
Světlo se vrátí nad moři
Domů ze země cizí

Štěstí se vrátí nad moři
K tobě ze země cizí
Ve tmě se slunce rozhoří
Stesk co tě tížil zmizí

Brzy se vzbudíš z pocitu
Poníženosti svojí
V Bráně jitřního úsvitu
Tvůj kůň neklidně stojí


VELIKONOČNÍ OSTROV 1722

K ostrovu Rapa Nui
Holandské lodě plují
Nehybné mlčení soch Moai
K ostrovu Rapa Nui
Holandské čluny plují
Muži se rozhlížejí po kraji

Po pláních vichry dují
Pustiny skal a slují
Nebe má těžkou barvu olova
Do travin větry dují
Tajemství skal a slují
Tvář Velikonočního ostrova

Krajinou stíny mraků běží
Obrysy spících vulkánů
Zčernalí obři němě střeží
Nekonečnou modř oceánu

Pohledy prázdných očí
Rozseté po úbočí
Kráteru sopky Rano Raraku
Pohledy prázdných očí
Rozseté po úbočí
Upřené do slunce a oblaků

Kamenní strážci země
K nebi se tyčí temně
Zdobení lišejníkem staroby
Kamenní strážci země
K nebi se tyčí temně
Nad hlínou sopečnou a nad hroby

Krajinou stíny času běží
Nad jícny spících vulkánů
Záhadní obři němě střeží
Ve hvězdách osud ostrovanů

Znepřátelené rody
Zem bez stromů a vody
Jeskyně bídy v bocích pustých hor
Znepřátelené rody
Zem bez stromů a vody
Klanové válčení a hladomor

Nad vyčerpanou zemí
Vydrancovanou těmi
Kterým se kdysi stala domovem
Nad umořenou zemí
Tyčí se obři němí
A bez hnutí bdí nad svým ostrovem

Krajinou stíny legend běží
Duchové spících vulkánů
Posvátné sochy na pobřeží
A kolem vesmír oceánu


CESTA NA NORDKAPP

KJEMPEVISA OM REIAR (BÁJEČNÝ PŘÍBĚH O REIAROVI): norská lidová

Z vrcholů hor mizí poslední sníh
A země se ptá
Proč za hejny ptáků chci na sever jít
Proč půlnoční slunce chci nad hlavou mít

Hraj moře v úsvitu hraj

Sůl bodá do kůží sušených ryb
A vítr se ptá
Proč chci jenom oceán před sebou mít
Proč v očích mám severní ledový svit

Hraj moře v příboji hraj

Spřežení psí běží bílou nocí
A dálka se ptá
Proč k severním břehům se nechávám hnát
Proč volá mě do fjordů polární chlad

Hraj moře v přílivu hraj

Oceán omývá útesy skal
A příboj se ptá
Proč divokým proudem se nechávám nést
Proč toužím se dotýkat severních hvězd

Hraj moře za bouří hraj

Hraj moře hraj mi když zpěv slunce zní
A oheň se ptá
Proč na mysu severním zpívám a sním
Proč na konci země až do rána bdím

Hraj moře ve větru hraj

Hraj moře hraj mi když zpěv slunce zní
A světlo se ptá
Proč za nocí o modrých krách se mi zdá
Proč táhne mě k obzorům ozvěna tvá

Hraj moře věčností hraj


NORJA

BERGROSA: norská instrumentální skladba, hudba: Sven Nyhus
(Edvardu Munchovi)

Když tmou se v našem přístavu housle rozezní
A hospodou nese se smích
Svou lásku tisknu v náručí Jsem tak šťastnej s ní
Můj smutek ať zasype sníh

Je krásná jako princezna z dávnověkejch ság
A navždycky jen s ní chci žít
Vždyť když se v krčmě při tanci vznáší jako pták
I Thór musí po ní zatoužit

Vždyť ve vlasech má jas podzimních bříz
A v očích má modř snad ze všech moří
A v závěji bělostných šatů a říz
Jí úsměvem tváře hoří

A jméno její krásný má vůni tajemnou
Jak nápisy z tesanejch run
A když si mě bude chtít vzít rád jí lásku svou
Vodpřísáhnu na Boží trůn

Já vím jsem chudej námořník Síť a dlaní pár
A pár šupin z ryb pro štěstí
Však víru nezdolnou mám že lásky mojí žár
Si bídou cestu proklestí

Vždyť ve vlasech má jas podzimních bříz
A v očích má modř snad ze všech moří
A v závěji bělostných šatů a říz
Jí úsměvem tváře hoří


TANEC PRO LAPONKU

norská lidová

Vítr a sníh
V srsti sobích stád
Do skel okenních
Mráz kresbou se vkrad

Káva je snář
V hrnku s půlnoční tmou
Zrcadlí tvou tvář
Mraky nad mořem jdou

Duchové hor
Kráčí v kamení
Z prochladlých nor
Lišky zuby cení

Z hejn na nebesích
Peří sněží
Mizím v očích tvých
V domě na pobřeží


LA PAULINE

bretaňská, hudba a původní text: Hervé Guillemer

Krásná je Pauline jó sen námořníků
V přístavu ji každej znal
Né jeden hoch pro ni svůj život dal
A tajně ji chtěl i ten kdo se jí bál
Hej!

Refrain:

K zbláznění krásná když nad mořem stála
V perleti vln za letních rán
Né jeden námořník tvrdej jak skála
Čuměl jí vstříc s hubou dokořán
Hej!

Refrain:

Ten kdo ji zahlídnul v přístavu stát
Tak chtěl zmizet s ní Jenom s ní!
Kdekterej mořskej vlk začal si přát
Ať smí jejím být až do konce svejch dní
Hej!

Refrain:

Úchvatná Pauline jó sen námořníků
Kdekterej chlap se vo ní rval
Zástupy plavčíků a nebožtíků
Sotva by teď už někdo spočítal
Hej!

Refrain:

Krásná je Pauline tak ladná a štíhlá
V přístavu ji každej znal
Né jeden hoch když si kořalku dal
Pak na stole stál a do svítání řval
Hej!!!

Refrain:


MON P´TIT GARÇON

bretaňská, hudba a původní text: Michel Tonnerre

Na srdci stín touhu a žal
Na pobřeží za tmy jsem stál
Po hřbetech vln vítr se hnal
Do očí tříšť slanou mi vál
V taverně hrál akordeon
Za rumem rum za tónem tón
Nápěv co znal Chateaubriand
Tesklivou píseň zpitejch rán

Zpívám tu tmám dunám a lodím
V přístavu sám smutkem se brodím
Křik racků zní větrným ránem
Útesy ční nad oceánem
Skalisky dnů proplouvá příď
Rybí třpyt snů
Děravá síť
Smrt brnká marš na cemballo
Námořníkům ze Saint-Malo

Tabák a rum touha a žal
Skučení vln v náruči skal
Pod tíhou hvězd černá se chrám
Dálek a cest marně se ptám
Kde hledat mám štěstí a klid
Čemu se vzdát a zač se bít?
Nešťasten jak Chateaubriand
Zpíval jsem píseň zpitejch rán

Zpívám tu tmám…

Milovník snů moří a žen
Pod křížem sní svůj věčný sen
Mrtev je monsieur Chateaubriand
Do stěžňů mží stesk zpitejch rán
Na srdci stín touhu a žal
V Port Saint-Malo za tmy jsem stál
Z taverny zněl akordeon
Za rumem rum za tónem tón

Zpívám tu tmám…


QUINZE MARINS

bretaňská, hudba a původní text: Michel Tonnerre

Refrain…

Ve spleti ráhnoví stěžňů a lan
Smrt se houpá za zvuků hran
Vichřice švihá bičem do všech stran
Oceán bolestí rozvírá chřtán

Refrain…

Hřbitovem bez křížů bez pomníků
Stalo se tolika chlapcům la mer
Kam pluje patnáct námořníků
V bárce co ztrácí plachty a směr?

Refrain…

Hromady rybích těl v podpalubí
Strnule třeští do tmy svůj zrak
Moře nás živí a jednou zhubí
Na dně už chystá hrob pro další vrak

Refrain…

Bárkou co ztratila plachty a směr
Běsnění vln zmítá do všech stran
Za návrat domů na Finistére
Modlí se šeptem quinze marins

Refrain…


SATANICLÉS

bretaňská, hudba a původní text: Michel Tonnerre

Refrain…

Divý voči mořskejch panen
Pěna vln a ptačí křik
Denně rvát se s oceánem
Zemřít jako námořník

Refrain…

Chudá země slaná hlína
Krabí skrýše v chaluhách
Lodě vozí sudy vína
Zlato hřích a střelnej prach

Refrain…

V šeru kaplí sochy potvor
Hrozí peklem ze všech sil
Do dna duše černej otvor
Ďábel pěstí vyrazil

Refrain…

Běsy živlů klíny panen
Tyrkys vln a ptačí křik
Denně rvát se s oceánem
Zemřít jako námořník

Refrain…


EGYPTIAN ELLA

words and music by Walter Doyle, 1930

Těžko lze tančiti charleston máte-li obezitě sklon
Tak jako dancing girl Ella (look out!)
Každý den přidal jí na váze z čehož plynuly nesnáze
Publiku když tančit chtěla (oh sir!)
Opuštěna a bez práce zrazena hochem svým
Odplula by zapomněla (yes sir!)
Do Egypta Pryč rychle jen od sarkastických štíhlých žen
Nešťastná dancing girl Ella

V Egyptě ovšem stal se div Paša nepoznal jaktěživ
Půvaby tak oblých tvarů (oh my God!)
Prohlásil Ellu hvězdou hvězd Kdekdo pak toužil mít tu čest
Spatřit ji v Pašově baru
Její taneční umění vzbudilo nadšení
Po celém povodí Nilu
Zástupy šejků i jejich žen v tu chvíli měly oči jen
Pro kyprou evropskou vílu

If you hear of a gal who can shake and quake
‚Till it makes you think of a nervous snake
They’re speaking of… Egyptian Ella
She weighs two-twenty but they don’t care
They like ‚em plenty that way out there
She has the love… of every fella
She does a dance and when she starts by the River Nile
The boys all take their old sweethearts and throw ‚em to the crocodiles!
Every sheik in the audience jumps up and yells that „She’s immense“
How they love… Egyptian Ella